Inwentaryzacje powykonawcze to opracowania przedstawiające nowo wybudowane obiekty budowlane, sieci uzbrojenia terenu oraz elementy zagospodarowania terenu. Praca ta jest konieczna, aby wprowadzić nowe elementy do treści mapy zasadniczej.

Inwentaryzacje powykonawcze są wymagane przez Nadzory Budowlane oraz instytucje branżowe oraz inne. Każdy inwestor potrzebuje mapy z inwentaryzacją powykonawczą, aby złożyć ją do Nadzoru Budowlanego w celu odbioru budynku do użytkowania.