Wyznaczanie punktów granicznych to wyniesienie i stabilizacja w terenie punktów załamania granic działki, które zostały w przeszłości ustalone i istnieje dokumentacja, która spełnia wymagania dokładności określone w przepisach. Często prace te wykonuje się po prawomocnej decyzji w sprawie podziału nieruchomości, aby wykonać stabilizację punktów załamania granic nowych działek.