Tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu to geodezyjne wyznaczenie w terenie położenia zaprojektowanych obiektów. W przypadku budynków wyznaczamy dodatkowo przedłużenia osi lub obrysu zewnętrznego na profilach, które są odpowiednio odsunięte od strefy wykopów. Profile mogą znajdować się na jednym poziomie. Prace te są wykonywane zgodnie z życzeniami Klienta, do których zawsze w pełni się dostosujemy.

Wykonanie sieci uzbrojenia terenu wymaga wcześniejszego wytyczenia ich w terenie za pomocą palików geodezyjnych, a po wykonaniu konieczna jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza czyli pomiar położenia przewodu w wykopie. Oferujemy niższe ceny na zamówienie tyczenia wraz z późniejszą inwentaryzacją!