Geodezyjna obsługa inwestycji to całościowa oferta skierowana do inwestorów, którzy od planów chcą przejść do realizacji i użytkowania budynku. Oferta obejmuje w pierwszej kolejności podział nieruchomości jeżeli inwestor chce wykupić tylko część interesującej go działki. Kolejnym etapem jest sporządzenie mapy do celów projektowych, a następnie tyczenie zaprojektowanych obiektów. Oferujemy swoją wiedzę, sprzęt i czas podczas realizacji inwestycji, a na koniec wykonujemy inwentaryzację powykonawczą niezbędną do odbioru budynku w Nadzorze Budowlanym.