Wznowienia znaków granicznych wykonuje się, gdy istnieje dokumentacja. która pozwala na odtworzenie zniszczonych, przesuniętych lub usuniętych punktów granicznych. Wykonanie tej pracy jest możliwe w przypadku, jeżeli w przeszłości granica była ustalona i została zastabilizowana (najczęściej granicznikami betonowymi) oraz dokumentacja spełnia obecne standardy dokładności.