Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu określenie zasięgu terytorialnego prawa własności. W praktyce jest to ustalenie spornych odcinków granic pomiędzy sąsiadami. Praca ta jest objęta postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Wójta (Burmistrza lub Prezydenta Miasta) i kończy się decyzją w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Jednak zdarza się, że spór nie jest rozwiązany i w takim przypadku rozpoczyna się postępowanie sądowe w trybie nieprocesowym.

Jeżeli spór zostaje rozwiązany i sąsiedzi zaakceptują zgodnie przebieg granic to geodeta dokonuje stabilizacji punktów granicznych, które po prawomocnej decyzji stają się załamaniami granicy prawnej.