Badanie stanu prawnego nieruchomości to zebranie wszystkich informacji dotyczących nieruchomości, które są zapisane w księgach wieczystych oraz w zbiorach dokumentów.