Mapy do celów projektowych i prawnych

Mapy tworzone do projektowania budynków, sieci uzbrojenia terenu oraz innych obiektów. Oferujemy także opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości.

 

Wznowienia znaków granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonuje się, gdy istnieje dokumentacja. która pozwala na odtworzenie zniszczonych, przesuniętych lub usuniętych punktów granicznych.

 

Rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu określenie zasięgu terytorialnego prawa własności. W praktyce jest to ustalenie spornych odcinków granic pomiędzy sąsiadami.

 

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości to opracowanie geodezyjne, które pozwala na przeniesienie własności części nieruchomości na inną osobę. Możliwość przeniesienia własności daje podział działek na większą ich ilość.

 

Wyznaczanie punktów granicznych

Wyznaczanie punktów granicznych to wyniesienie i stabilizacja w terenie punktów załamania granic działki, które zostały w przeszłości ustalone i istnieje dokumentacja, która spełnia wymagania dokładności określone w przepisach.

 

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacje powykonawcze to opracowania przedstawiające nowo wybudowane obiekty budowlane, sieci uzbrojenia terenu oraz elementy zagospodarowania terenu. Praca ta jest konieczna, aby wprowadzić nowe elementy do treści mapy zasadniczej.

 

Tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu

Tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu to geodezyjne wyznaczenie w terenie położenia zaprojektowanych obiektów.